• THAILAND/TH

OISHI NEWS & ACTIVITY

“โออิชิ ทริปสุดโอ โกเจแปน” ตอนฟินหนาวหนึบกับ เป๊ก ผลิตโชค

17 พฤศจิกายน 2560

ทุกร้าน ทุกสาขา ผ่านระบบมาตรฐาน GMP – HACCP – ISO 9001:2015

27 กันยายน 2560

โออิชิ กรุ๊ป รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพแบบบูรณาการ GMP – HACCP – ISO 9001:2015

13 กันยายน 2560

เปิดตัว โออิชิ อีทเทอเรียม สาขาลำดับที่ 3 ศูนย์การค้าฟิวเจอพาร์ค รังสิต

27 กรกฎาคม 2560

เอกบดินทร์ เด่นสุธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด ธุรกิจเครื่องดื่ม บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับรางวัล

31 กรกฎาคม 2560

หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนขนาดกลางและขนาดย่อมของญี่ปุ่น (SME Support, Japan)

31 กรกฎาคม 2560