ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคขององค์กร

โออิชิ ใส่ใจและให้ความสำคัญกับผู้บริโภคด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพ มีความคุ้มค่า และการให้บริการที่ปลอดภัย รวมทั้งการให้ความรู้และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตลอดจนมีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์คอยดูแลลูกค้าเมื่อเกิดปัญหา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การให้บริการที่ปลอดภัย
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2564 โออิชิ จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค ดังนี้
• ตรวจสอบสุขภาพพนักงานทุกคนก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และจัดให้พนักงานทุกคนได้รับการตรวจโรคโควิด-19
• พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากและถุงมือขณะปฏิบัติงาน และทำความสะอาดมืออย่างน้อยทุก 30 นาที ส่วนพนักงานแคชเชียร์หลังจากรับเงินทอนแล้วให้ฉีดแอลกอฮอล์ที่มือทุกครั้ง
• คัดกรองลูกค้าที่หน้าร้านด้วยการวัดอุณหภูมิลูกค้าก่อนเข้ารับบริการ
• จัดเตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับลูกค้าที่จุดเข้า-ออกและบริเวณต่างๆ ในร้าน
• จัดที่นั่งให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อบ 1-2 เมตร
• มีการฆ่าเชื้อสินค้าและวัตถุดิบที่รับเข้าร้านก่อนทำการจัดเก็บ
• อุปกรณ์ส่วนกลางที่ให้บริการเคาน์เตอร์มีการเปลี่ยนใหม่ทุกๆชั่วโมง รวมถึงมีมาตรการเข้มงวดในการทำความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ
• ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังลูกค้าใช้บริการเสร็จ
• ทำความสะอาดพื้น ทางเดิน และเคาน์เตอร์ต่างๆ ภายในร้านด้วยน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ
• จัดทำระบบสั่งอาหารไร้สัมผัส (QR Order) ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดจากพนักงานหรือโต๊ะที่นั่งด้วยสมาร์ตโฟน ลูกค้าสามารถเลือกดูเมนูอาหารที่แสดงในโทรศัพท์ลูกค้า และกดสั่ง จากนั้นระบบจะทำการส่งรายการเข้าครัวเพื่อจัดเตรียมตามข้อมูลที่ได้รับ
• จ่ายเงินแบบไร้สัมผัส (Contactless Payment) เป็นอีกทางเลือกในการชำระค่าอาหารทั้งสำหรับการมารับประทานที่ร้านและจัดส่งถึงบ้าน โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏอยู่บนใบแจ้งยอด ซึ่งจะแสดงจำนวนยอดเงินที่ต้องทำการชำระได้ทันทีเมื่อทำการสแกนเสร็จสิ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ทั้งกับลูกค้า อีกทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำรายการให้แก่ร้านค้า รวมไปถึงช่วยลดการจัดการเงินสดและเวลาทำธุรกรรมที่สั้นลง

2. คุณภาพและความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ
สำหรับร้านอาหารโออิชิ เน้นให้ความสำคัญกับคุณภาพ อาหารที่สด สะอาด ปลอดภัย และคุ้มค่ากับผู้บริโภค ทั้งในด้านคุณภาพ ปริมาณ และราคา เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยให้บริการอาหารทั้งในรูปแบบบุฟเฟ่ต์ที่มีอาหารให้เลือกหลากหลายและไม่จำกัดปริมาณการรับประทานในระดับราคาที่เหมาะสม และการให้บริการแบบสั่งตามรายการอาหาร หรือ A La Carte ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่าง ส่วนผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงและพร้อมทานโออิชิ อีทโตะ และเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิ มีการคัดสรรวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่ดีเพื่อนำมาผลิตเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย รวมถึงมีการพัฒนาและรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคจึงสามารถไว้วางใจและเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าของโออิชิได้ว่ามีความคุ้มค่า เหมาะสมกับราคาอย่างแท้จริง

3. การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของโออิชิ จะมีการแสดงข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์หรือบนบรรจุภัณฑ์เป็นไปตามหลักสากลและตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ตลอดจนได้แสดงเครื่องหมายให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงการรับรองคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังได้ให้ข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า เช่น ข้อมูลด้านสารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการ ผ่านการแสดงฉลาก GDA, Nutrition Table, คุณประโยชน์จากสารอาหาร และการแสดงสัญลักษณ์ Healthier Choice

4. การสื่อสารการตลาดและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
โออิชิ มีการมอบสิทธิพิเศษด้วยกลยุทธ์การตลาดแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Marketing) ผ่านรูปแบบการแสดงข้อความบนมือถือของลูกค้า (Push Notification) ให้กับสมาชิกของ BevFood Application และ/หรือ e-Coupon โดยสามารถเลือกส่งไปยังฐานสมาชิกทั้งหมด หรือเฉพาะบุคคล/กลุ่ม ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของแต่ละรายการส่งเสริมการตลาด ขณะเดียวกันมีการจัดระบบ Centralized Database เพื่อรองรับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act – PDPA) โดยข้อมูลของลูกค้าจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อภายนอกและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ไม่นำข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เกิดประโยชน์กับตัวผู้บริโภค

5. การสำรวจความพึงพอใจและรับข้อเสนอแนะจากลูกค้า
โออิชิ มีการจัดทำ QR Survey ท้ายใบเสร็จรับเงินร้านอาหารเพื่อเก็บข้อมูลลูกค้าที่แสดงความคิดเห็น แนะนำ และติชม โดยหากมีข้อใดที่ลูกค้าให้คะแนนต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดจะมีอีเมลแจ้งไปยังร้านที่ให้บริการในทันทีเพื่อทำการแก้ไขปัญหาและแจ้งผลการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในระยะที่กำหนดไว้ในแต่ละหัวข้อ ทุกความคิดเห็นจึงเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่จะถูกนำมาวิเคราะห์ กลั่นกรอง เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุง และช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น