OISHI CONTACT US

OISHI ADDRESS

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้น 36 เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : 02-768-8888
โทรสาร : 02-768-8889

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้น 36 เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : 02-768-8888
โทรสาร : 02-768-8889

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด (อมตะนคร)

700/635 หมู่ 3 ต.บ้านเก่า อ.พนานทอง จ.ชลบุรี 20160

โทรศัพท์ : 038-447-001-5
โทรสาร : 038-447-000-5

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด (นวนคร)

60/68 หมุ่ 19 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธนานี 12120

โทรศัพท์ : 02-765-8000
โทรสาร : 02-765-8035-7

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด (วังม่วง)

เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220

โทรศัพท์ : 02-785-8000

OISHI CONTACT FORM

OISHI EMPLOYEE

โออิชิ กรุ๊ป กำลังขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ต้องการรับสมัครบุคลากร ที่มีทักษะความสามารถ เข้าร่วมงานหลายอัตรา ท่านสามารถสอบถามตำแหน่งงานว่าง และสมัครในตำแหน่งที่สนใจได้ โดยส่งจดหมายสมัครงาน หรือ สมัครด้วยตนเองได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้น 36 เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : 02-768-8888
โทรสาร : 02-768-8889

สำนักงานใหญ่

อีเมล์ : recruit@oishigroup.com

โรงงาน

อีเมล์ : recruitcenter@oishigroup.com

ติดต่อฝ่ายต่างประเทศ

อีเมล์ : beverageexport@oishigroup.com