OISHI SOCIAL RESPONSIBILITY

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “น้ำดื่มสะอาด” ครั้งที่ 4 ปรับปรุงระบบน้ำดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียนวัดสำนักบก

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “น้ำดื่มสะอาด” ครั้งที่ 4 ปรับปรุงระบบน้ำดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียนวัดสำนักบก

19 April 2565

โออิชิ กรุ๊ป จัดงาน “มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2564”

โออิชิ กรุ๊ป จัดงาน “มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2564”

19 October 2564

โออิชิ บริจาคอาหาร-เครื่องดื่ม ในวาระครบรอบ 22 ปี ผ่านโครงการ “ส่งอิ่ม ให้ ยิ้มสู้ไปด้วยกัน”

โออิชิ บริจาคอาหาร-เครื่องดื่ม ในวาระครบรอบ 22 ปี ผ่านโครงการ “ส่งอิ่ม ให้ ยิ้มสู้ไปด้วยกัน”

09 September 2564

ไทยเบฟ ร่วมกับ โออิชิ กรุ๊ป มอบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ให้แก่รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ผ่านโครงการ “โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19”

ไทยเบฟ ร่วมกับ โออิชิ กรุ๊ป มอบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ให้แก่รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ผ่านโครงการ “โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19”

23 June 2564

ไทยเบฟ ร่วมกับ โออิชิ กรุ๊ป มอบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ให้แก่สถาบันบำราศนราดูร ผ่านโครงการ “โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19”

ไทยเบฟ ร่วมกับ โออิชิ กรุ๊ป มอบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ให้แก่สถาบันบำราศนราดูร ผ่านโครงการ “โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19”

17 June 2564

ไทยเบฟ ร่วมกับ โออิชิ กรุ๊ป มอบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ให้แก่รพ.รามาธิบดี ผ่านโครงการ “โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19”

ไทยเบฟ ร่วมกับ โออิชิ กรุ๊ป มอบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ให้แก่รพ.รามาธิบดี ผ่านโครงการ “โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19”

27 April 2564

ไทยเบฟ ร่วมกับ โออิชิ กรุ๊ป มอบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ให้แก่รพ.พระมงกุฎเกล้า ผ่านโครงการ “โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19”

ไทยเบฟ ร่วมกับ โออิชิ กรุ๊ป มอบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ให้แก่รพ.พระมงกุฎเกล้า ผ่านโครงการ “โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19”

27 April 2564

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ร่วมกับ โออิชิ กรุ๊ป มอบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ให้แก่รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผ่านโครงการ “โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19”

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ร่วมกับ โออิชิ กรุ๊ป มอบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ให้แก่รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผ่านโครงการ “โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19”

26 April 2564

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ร่วมกับ โออิชิ กรุ๊ป มอบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ให้แก่รพ.ศิริราช ผ่านโครงการ “โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19”

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ร่วมกับ โออิชิ กรุ๊ป มอบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ให้แก่รพ.ศิริราช ผ่านโครงการ “โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19”

26 April 2564

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดปีที่ 3 ภายใต้โครงการ “โออิชิ ให้”

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดปีที่ 3 ภายใต้โครงการ “โออิชิ ให้”

20 October 2563

โออิชิ กรุ๊ป จัดงาน “มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน” ประจำปี 2563

โออิชิ กรุ๊ป จัดงาน “มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน” ประจำปี 2563

16 October 2563

“โออิชิ” จัดโครงการ “น้ำดื่มสะอาด ครั้งที่ 3” มอบคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้กับโรงเรียนในเขตชุมชนใกล้เคียงโรงงาน

“โออิชิ” จัดโครงการ “น้ำดื่มสะอาด ครั้งที่ 3” มอบคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้กับโรงเรียนในเขตชุมชนใกล้เคียงโรงงาน

21 September 2563

สนับสนุนการศึกษา

สนับสนุนการศึกษา

05 August 2563

“โออิชิ” มอบเครื่องดื่ม “โออิชิ โกลด์” และ บัตรทานอาหาร จากโครงการ “โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19”

“โออิชิ” มอบเครื่องดื่ม “โออิชิ โกลด์” และ บัตรทานอาหาร จากโครงการ “โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19”

08 July 2563

โออิชิ กรุ๊ป และไทยเบฟ บริจาคช่วย COVID-19 ผ่านสภากาชาดไทย

โออิชิ กรุ๊ป และไทยเบฟ บริจาคช่วย COVID-19 ผ่านสภากาชาดไทย

01 April 2563

โออิชิ กรุ๊ป มอบเครื่องดื่มโออิชิ ภายใต้โครงการ “โออิชิ ให้” สนับสนุนกิจกรรม “TEAM KORAT”

โออิชิ กรุ๊ป มอบเครื่องดื่มโออิชิ ภายใต้โครงการ “โออิชิ ให้” สนับสนุนกิจกรรม “TEAM KORAT”

22 February 2563

โออิชิ ร่วมกิจกรรม “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว  ปีที่ 20”

โออิชิ ร่วมกิจกรรม “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 20”

06 November 2562

โออิชิ กรุ๊ป “จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562”

โออิชิ กรุ๊ป “จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562”

15 October 2562

โออิชิ กรุ๊ป ร่วมสนับสนุนอาหาร-เครื่องดื่ม สำหรับกิจกรรม “The Magical Makeover” แก่สตรีผู้ด้อยโอกาส

โออิชิ กรุ๊ป ร่วมสนับสนุนอาหาร-เครื่องดื่ม สำหรับกิจกรรม “The Magical Makeover” แก่สตรีผู้ด้อยโอกาส

14 October 2562

โออิชิ” สร้างสรรค์โครงการ “น้ำดื่มสะอาด” เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

โออิชิ” สร้างสรรค์โครงการ “น้ำดื่มสะอาด” เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

12 September 2562

'โออิชิ' จัดโครงการ “อิ่มจัง” เลี้ยงอาหารญี่ปุ่นมื้อพิเศษให้กับเด็กๆ จากบ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ฯ

'โออิชิ' จัดโครงการ “อิ่มจัง” เลี้ยงอาหารญี่ปุ่นมื้อพิเศษให้กับเด็กๆ จากบ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ฯ

29 March 2562

โออิชิ กรุ๊ป มอบบ้านประชารัฐตามโครงการ “ประชารัฐสระบุรีซ่อม/สร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือประชาชน ประจำปี 2561”

โออิชิ กรุ๊ป มอบบ้านประชารัฐตามโครงการ “ประชารัฐสระบุรีซ่อม/สร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือประชาชน ประจำปี 2561”

20 September 2561

โออิชิ สานต่อแนวคิดชุมชนสัมพันธ์ จัดโครงการ “อิ่มจัง” ให้กับโรงเรียน ในอำเภอวังม่วง

โออิชิ สานต่อแนวคิดชุมชนสัมพันธ์ จัดโครงการ “อิ่มจัง” ให้กับโรงเรียน ในอำเภอวังม่วง

20 September 2561

โออิชิ จัดโครงการน้ำดื่มสะอาด

โออิชิ จัดโครงการน้ำดื่มสะอาด

28 August 2561

นงนุช บูรณะเศรษฐกุล ร่วมฉลอง 100 ล้านหม้อ “ชาบูชิ” !!! พร้อมสานต่อกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม โครงการ อิ่มจัง !

นงนุช บูรณะเศรษฐกุล ร่วมฉลอง 100 ล้านหม้อ “ชาบูชิ” !!! พร้อมสานต่อกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม โครงการ อิ่มจัง !

08 June 2561

โครงการ 'อิ่มจัง' สนับสนุนกิจกรรม “สงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยและผู้พิการในสลัม ประจำปี 2561”

โครงการ 'อิ่มจัง' สนับสนุนกิจกรรม “สงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยและผู้พิการในสลัม ประจำปี 2561”

23 April 2561

โครงการโออิชิ “ให้” สนับสนุนกิจกรรมแข่งขันเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน

โครงการโออิชิ “ให้” สนับสนุนกิจกรรมแข่งขันเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน

22 January 2561

โออิชิมอบเครื่องดื่มให้กรมตำรวจทางหลวงช่วงปีใหม่ 2561

โออิชิมอบเครื่องดื่มให้กรมตำรวจทางหลวงช่วงปีใหม่ 2561

05 January 2561

โออิชิ กรุ๊ป ร่วมสนับสนุนเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษ ภายใต้โครงการ “อิ่มจัง” แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส

โออิชิ กรุ๊ป ร่วมสนับสนุนเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษ ภายใต้โครงการ “อิ่มจัง” แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส

15 December 2560

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องดื่มช่วยผู้ประสบอุทกภัย ภายใต้โครงการ “โออิชิ ให้”

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องดื่มช่วยผู้ประสบอุทกภัย ภายใต้โครงการ “โออิชิ ให้”

07 August 2560

“โออิชิ” จัดโครงการ “อิ่มจัง” แบ่งปันมื้อพิเศษที่จ.เชียงราย บอสใหญ่โออิชิ นงนุช บูรณะเศรษฐกุล ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “อิ่มจัง”

“โออิชิ” จัดโครงการ “อิ่มจัง” แบ่งปันมื้อพิเศษที่จ.เชียงราย บอสใหญ่โออิชิ นงนุช บูรณะเศรษฐกุล ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “อิ่มจัง”

11 July 2560

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำเงินบริจาคจากโครงการ “โออิชิ ให้” ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จำนวน 104,464.75 บาท

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำเงินบริจาคจากโครงการ “โออิชิ ให้” ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จำนวน 104,464.75 บาท

30 June 2560