โออิชิ โกลด์

โออิชิ โกลด์ เก็นไมฉะ” ชาข้าวคั่วญี่ปุ่น พรีเมียม ทั้ง สูตรไม่มีน้ำตาล และ สูตรดีไลท์ (หวานน้อย) หอมกรุ่นของข้าวคั่วญี่ปุ่นชั้นดี สูตรเฉพาะตั้งแต่ปี 1930 จนได้ชาข้าวคั่วสีทองที่กรุ่นกลิ่นหอมละมุน กลั่นออกมาเป็นรสชาติชาข้าวญี่ปุ่นพรีเมี่ยมอันเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิม

โออิชิ โกลด์ คาบูเซฉะ สุดยอดชาเขียวพรีเมี่ยมเพื่อสุขภาพที่ทำจากยอดอ่อนใบชาแท้นำเข้า 100% จากไร่ชาระดับรางวัลจักรพรรดิ The Emperor’s Cup จากประเทศญี่ปุ่น

ขนาด 400 ml

โออิชิ โกลด์  เก็นไมฉะ สูตรดีไลท์

โออิชิ โกลด์ เก็นไมฉะ สูตรดีไลท์

โออิชิ โกลด์ คาบูเซฉะ สูตรไม่มีน้ำตาล

โออิชิ โกลด์ คาบูเซฉะ สูตรไม่มีน้ำตาล

โออิชิ โกลด์ เก็นไมฉะ สูตรไม่มีน้ำตาล

โออิชิ โกลด์ เก็นไมฉะ สูตรไม่มีน้ำตาล