OISHI SOCIAL RESPONSIBILITY

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “น้ำดื่มสะอาด” ครั้งที่ 4 ปรับปรุงระบบน้ำดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียนวัดสำนักบก

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “น้ำดื่มสะอาด” ครั้งที่ 4 ปรับปรุงระบบน้ำดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียนวัดสำนักบก

19 เมษายน 2565

โออิชิ กรุ๊ป จัดงาน “มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2564”

โออิชิ กรุ๊ป จัดงาน “มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2564”

19 ตุลาคม 2564

โออิชิ บริจาคอาหาร-เครื่องดื่ม ในวาระครบรอบ 22 ปี ผ่านโครงการ “ส่งอิ่ม ให้ ยิ้มสู้ไปด้วยกัน”

โออิชิ บริจาคอาหาร-เครื่องดื่ม ในวาระครบรอบ 22 ปี ผ่านโครงการ “ส่งอิ่ม ให้ ยิ้มสู้ไปด้วยกัน”

09 กันยายน 2564